Kijken bij het CLV

Welkom bij het online open huis van het Christelijk Lyceum Veenendaal. We hadden u graag persoonlijk ontmoet. Maar zoals bekend gaat dat dit jaar niet lukken. We hopen dat dit open huis u toch een goed beeld geeft van het onderwijs op onze school en dat u net als ik enthousiast wordt over de kansen en mogelijkheden die wij onze leerlingen bieden.

In onze visie op onderwijs bereiden we leerlingen voor op hun leven als betekenisvol lid van de samenleving. De kern van goed onderwijs en van goede resultaten is de kwaliteit van de interactie tussen docenten en leerlingen. Het gaat daarbij niet om een set vaardigheden, die je hebt, maar om weten wie je bent. Om zelfkennis, vertrouwen in jezelf en weten waar je naartoe wilt.

Ik wens u veel kijk- en luisterplezier!

Karin Wouters
directeur onderwijs

Het eerste jaar…

Brugklas-leerlingen vertellen

Van de vertrouwde basisschool naar het voortgezet onderwijs, dat is een hele stap! Op het CLV vinden we het belangrijk dat je een goede band opbouwt met je medeleerlingen en docenten.

CLV talentlijnen

De school in 360 graden

Onze video’s zeggen meer dan 1.000 woorden

KENNISMAKEN MET HET CLV

EEN SCHOOLDAG OP HET CLV

BEGELEIDING OP HET CLV

WAT IS HET JUNIOR COLLEGE?

EEN RONDLEIDING DOOR HET BRUGHUIS

wat anderen zeggen:

Je moet maar durven

Het CLV heeft brugklassen voor mavo/havo, havo/ atheneum, atheneum en gymnasium. Leerlingen worden volgens ons toelatingsbeleid in één van de vier typen klassen geplaatst.

Het advies van de basisschool is bepalend voor toelating en plaatsing. Voor zowel het atheneum als het gymnasium wordt een vwo advies gevraagd. Wij overleggen met de basisscholen over de indeling van hun leerlingen in de klassen.

Meer informatie over aanmelding en plaatsing, kunt u vinden om de pagina: procedure aanmelding

Heb je nog een vraag? Stel een vraag